ภาวินี คลินิกกายภาพบำบัด ยินดีต้อนรับ
โปรดโทรนัดเพื่อเข้ารับการรักษาล่วงหน้าด้วยค่ะ
086-339-2665, 087-004-0767

แนะนำตัว

ผู้ก่อตั้งคือ อาจารย์ทางกายภาพบำบัดที่ทำงานสายปฏิบัติอยู่ในวงการกายภาพบำบัดมากว่า11ปี ปัจจุบันคนไข้ที่มาที่คลินิกมีปัญหาหลายระบบบางทียากเกินกว่าการควบคุมทำให้ผลการรักษาเห็นได้ช้าลงโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ทางระบบประสาท เนื่องด้วยปัญหาหลายประการ อาทิ ญาติไม่มีเวลาดูแล ผู้ป่วยไม่มีกำลังใจ พี่เลี้ยงไม่รู้วิธีเคลื่อนย้ายหรือปฏิบัติกับคนไข้ การออกกำลังกายอย่างผิดวิธี ฯลฯ

กภ.ภาวินี หงส์จินดาพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูก
100%
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกล้ามเนื้อ
100%
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเส้นประสาท
100%

ภาวินี คลินิกกายภาพบำบัด

บริการของเรา

ปัจจุบันเราเจอคนไข้กลุ่มระบบประสาท อาทิ เส้นเลือดในสมองตีบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพาต กลุ่มอุบัติเหตุ อาทิ โดนยิง โดนแทง ตกจากที่สูง กลุ่มฟื้นฟู อาทิ คนไข้หลังจากการผ่าตัดต่างๆๆ อาทิ ผ่าตัดที่หลัง เข่า ฯลฯ กลุ่มเฉียบพลัน อาทิ ปวดมากเฉียบพลันจนไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้ เราเล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องของการดูแล รักษาและฟื้นฟูเพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีตั้งแต่เริ่มต้น และให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วที่สุด และเราเล็งเห็นถึงปัญหาในครอบครัวของคนไข้ที่ไม่มีเวลามาดูแลคนไข้ และปัญหาของพี่เลี้ยงที่จะเอามาดูแลคนไข้ หาได้ไม่ดี รวมถึงบางทีคนไข้อยากให้ญาติเอาใจจนตัวเองไม่อยากหายจะได้มีคนดูแลแบบนี้ตลอด เราจึงตัดปัญหาที่คนไข้จะหายช้าขึ้นออกให้หมดเพื่อให้คนไข้มีพลังในการฟื้นฟูร่างกายตัวเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ภาวินี คลินิกกายภาพบำบัด เปิดบริการเสริมคือ ให้บริการดูแล รักษาและฟื้นฟูคนไข้กลุ่มที่กล่าวข้างต้น โดยเป้าหมายหลักของเราคือ เราต้องการเร่งฟื้นฟูให้ร่างกายของคนไข้กลับมาแข็งแรงและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เร็วที่สุด โดยให้การการรักษา ฟื้นฟูร่างกายเฉพาะทางทางกายภาพบำบัดโดยอาจารย์ทางกายภาพบำบัดที่จบเฉพาะทางด้านกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาท คนไข้ได้ทานอาหารที่อุดมไปด้วยโภชนาการที่มาช่วยให้ร่างกายคนไข้ฟื้นตัวเร็วขึ้น รวมถึงการเอาใจใส่ของพี่เลี้ยงที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีจากอาจารย์ทางกายภาพบำบัดเฉพาะทางและคนไข้จะอยู่ในความดูแลของทีมงานเราตลอด

กลุ่มกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • กลุ่มที่มีอาการปวดตามร่างกาย ปวดตามข้อต่าง ๆ
 • กลุ่มที่มีอาการชาตามแขนและขา
 • กลุ่มที่มีอาการติดแข็งของข้อ การเคลื่อนไหวของข้อลำบาก อาทิ ข้อไหล่ติด ข้อเข่าติด กระดูกหลังติด กระดูกคอติด ฯลฯ
 • กลุ่มที่มีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

กลุ่มระบบประสาท

 • กลุ่มที่มีอาการเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก อัมพฤต อัมพาตทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 • กลุ่มที่มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อลีบ ใช้งานร่างกายไม่ได้
 • กลุ่มที่ได้รับอุบัติเหตุ อาทิ รถชน ตกจากที่สูง ฯลฯ

กลุ่มกระดูกสันหลังคด

 • กลุ่มที่มีโครงสร้างร่างกายที่ไม่สมดุล อาทิ ขา 2 ข้างยาวไม่เท่ากัน สะโพก 2 ข้างอยู่ต่างระดับกัน ฯลฯ
 • กลุ่มที่มีกระดูกสันหลังคดเป็นรูปตัว c หรือ s ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง

กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการวูบเสียชีวิต หัวใจวายเฉียบพลัน ไตวายเฉียบพลัน เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่มีความเครียดเป็นพื้นฐาน มีประวัติเป็นความดันสูง เบาหวาน มีประวัติการทานยาด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นประจำ มีประวัติท้องผูก นอนไม่หลับ

กลุ่มหลังผ่าตัด

 • กลุ่มที่ได้รับการผ่าตัด อาทิ หลัง เข่า ฯลฯ แล้วยังมีอาการปวดหรือรู้สึกร่างกายยังมีปัญหาอยู่
 • กลุ่มที่เพิ่งได้รับการเสริมซิลิโคนที่เต้านม แล้วมีการยึดรั้งของซิลิโคนจนทำให้ข้อไหล่ติดแข็ง
 • กลุ่มคุณแม่หลังคลอดลูก แล้วระบบร่างกายยังไม่ปรับเข้าสู่สมดุล จนมีโอกาสทำให้เกิดการเจ็บป่วย

การศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

 • 2555

  ประสบการณ์การทำงาน

  นักกายภาพบำบัด ประจำ ภาวินี คลินิกกายภาพบำบัด ลาซาล 58

 • 2553 - 2555

  ประสบการณ์การทำงาน

  • นักกายภาพบำบัด ที่คลินิกกายภาพบำบัดเอกชน
  • นักกายภาพบำบัด รักษาคนไข้ที่บ้าน ( home visit)

 • 2550 - 2553

  ผู้ช่วยสอน/วิทยากร

  • Clinical instructor แก่นักศึกษาปี 1 - 3 คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสาตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ ม.มหิดล
  • Clinical instructor แก่นักศึกษาต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฏิบัติทางคลินิก
  • ผู้ช่วยสอน Musculoskelatal system ภาคปฏิบัติการ คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ ม.มหิดล
  • วิทยากรอบรมความรู้ทางด้านกายภาพบำบัดนอกสถานที่ อาทิ รายการวิทยุ ชุมชน โรงงาน ฯลฯ

 •  

  อบรมระยะสั้น

  • Diagnosis and Treatment of Movement Impairment of Lover Quarter คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
  • Evaluation and Treatment for Shoulder Pain ประชุมวิชาการ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
  • การนวดไทยเพื่อการบำบัดภาวะทางข้อและกล้ามเนื้อ ประชุมวิชาการ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
  • อบรมเทคนิคการรักษาที่หลากหลายแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในองค์กร
  • ฯลฯ

 • 2550

  นักกายภาพบำบัดเฉพาะทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

  นักกายภาพบำบัดเฉพาะทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง
  (ผู้มีประสบการณ์และชำนาญการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) ม. มหิดล

 • 2548 - 2553

  ประสบการณ์การทำงาน

  นักกายภาพบำบัด แผนกกระดูก กล้ามเนื้อ ที่คลินิก กายภาพบำบัด ม. มหิดล

 • 2548

  สำเร็จการศึกษา กายภาพบำบัด

  วท.บ. กายภาพบำบัด ม. มหิดล เกียรตินิยมอันดับ 1

แผนที่ ภาวินี คลินิกกายภาพบำบัด

ติดต่อเรา

© 2018 pawineept.com All rights reserved.